A leggyakrabban használt szavak/kifejezések

Most frequent words/expressions

Alapszavak: Basic words:  
sorakozó line up 2000px-Speaker_Icon.svg  /ˈlaɪn.ʌp/
követ szabályokat follow directions 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈfɑː.loʊ/  2000px-Speaker_Icon.svg /daɪˈrek.ʃən/
bemelegítés warm-up 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈwɔːm.ʌp/
gyakorol drill 2000px-Speaker_Icon.svg /drɪl/
levezető (gyakorlat) cool-down (exercise) 2000px-Speaker_Icon.svg /kuːl/  2000px-Speaker_Icon.svg /daʊn/
     
Eszközök: Tools:  
bordásfal wall bars 2000px-Speaker_Icon.svg /wɔːl/  2000px-Speaker_Icon.svg /bɑːr/
zsámoly small box 2000px-Speaker_Icon.svg /smɔːl/  2000px-Speaker_Icon.svg /bɒks/
labda ball 2000px-Speaker_Icon.svg /bɔːl/
     
Irányok: Directions:  
jobb/bal right/left 2000px-Speaker_Icon.svg /raɪt/  2000px-Speaker_Icon.svg /left/
egyenes straight 2000px-Speaker_Icon.svg /streɪt/
 cikk-cakk zigzag 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈzɪɡ.zæɡ/
előre/hátra forward/backward 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈfɔː.wəd/  2000px-Speaker_Icon.svg /ˈbæk.wəd/
körbe around 2000px-Speaker_Icon.svg /əˈraʊnd/
kör circle 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈsɜː.kl̩/
fel/le up/down 2000px-Speaker_Icon.svg /ˌʌp.ənˈdaʊn/
alatt/fölött under/over 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈʌn.dər/  2000px-Speaker_Icon.svg /ˈəʊ.vər/
mögött/előtt behind/in front 2000px-Speaker_Icon.svg /bɪˈhaɪnd/ 2000px-Speaker_Icon.svg /frʌnt/
mellett next 2000px-Speaker_Icon.svg /nekst/
     
Tevékenységek: Activity verbs:  
sétál walk 2000px-Speaker_Icon.svg /wɔːk/
fut run 2000px-Speaker_Icon.svg /rʌn/
lassan fut jog 2000px-Speaker_Icon.svg /dʒɒɡ/
lép step 2000px-Speaker_Icon.svg /step/
fordul turn 2000px-Speaker_Icon.svg /tɜːn/
ugrik jump 2000px-Speaker_Icon.svg /dʒʌmp/
szökdel hop 2000px-Speaker_Icon.svg /hɒp/
felgyorsul speed up 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈspiːd.ʌp/
lelassul slow down 2000px-Speaker_Icon.svg /sləʊ/  2000px-Speaker_Icon.svg/daʊn/
megfordul turn around 2000px-Speaker_Icon.svg /tɜːn/  2000px-Speaker_Icon.svg /əˈraʊnd/
(meg)pihen relax 2000px-Speaker_Icon.svg /rɪˈlæks/
felül / leül sit up/down 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈsɪt.ʌp/  2000px-Speaker_Icon.svg /ˈsɪt.daʊn/
feláll stand up 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈstænd.ʌp/
felszik lay down 2000px-Speaker_Icon.svg /leɪ/  2000px-Speaker_Icon.svg /daʊn/
felkel get up 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈɡet.ʌp/
nyújt stretch  2000px-Speaker_Icon.svg /stretʃ/
     
Kondícionálás: Conditioning:  
erő strength 2000px-Speaker_Icon.svg /streŋθ/
állóképesség stamina 2000px-Speaker_Icon.svg /ˈstæm.ɪ.nə/
gyorsaság speed 2000px-Speaker_Icon.svg /spiːd/
hajlékonyság flexibility 2000px-Speaker_Icon.svg /ˌflek·səˈbɪl·ɪ·t̬i/
     
Koordináció: Coordination:  
mozgás érzék sense of movement  2000px-Speaker_Icon.svg /sens/  2000px-Speaker_Icon.svg /ˈmuːv.mənt/
egyensúly balance  2000px-Speaker_Icon.svg /ˈbæl.əns/
tér és idő érzékelés orientation in space and time  2000px-Speaker_Icon.svg /ˌɔː.ri.enˈteɪ.ʃən/   2000px-Speaker_Icon.svg /speɪs/  2000px-Speaker_Icon.svg /taɪm/
ritmus rhythm  2000px-Speaker_Icon.svg /ˈrɪð.əm/
ütem pace  2000px-Speaker_Icon.svg /peɪs/
reakció reaction  2000px-Speaker_Icon.svg /riˈæk.ʃən/
válasz response  2000px-Speaker_Icon.svg /rɪˈspɒns/
     
Fitnesz: Fitness:  
kondíció condition  2000px-Speaker_Icon.svg /kənˈdɪʃ.ən/
erőnlét physical status  2000px-Speaker_Icon.svg /ˈfɪz.ɪ.kəl2000px-Speaker_Icon.svg /ˈsteɪ.təs/
fizikai forma shape  2000px-Speaker_Icon.svg /ʃeɪp/
teljesítmény performance  2000px-Speaker_Icon.svg /pəˈfɔː.məns/

Comment is closed.